Vi skaber portrætter i særklasse.

GDPR PERSONDATAPOLITIK

EU’s persondataforordning 02. September 2019

 

Behandling af personlige oplysninger

Det er vigtigt for os at gøre dig tryg med hvordan vi håndterer dine personlige oplysninger.

 

Alle personlige oplysninger og data bliver behandlet fortroligt og bliver aldrig videregivet til tredjemand.

Personlige data bliver anvendt til internt brug, for at opretholde og gennemfører kundeforholdet.

Hvad indsamler vi af personlige oplysninger

Der bliver udelukket indsamlet generelle personoplysninger, som skal bruges i forbindelse med at være kunde hos os, f.eks. navn, adresse, e-mail, telefonnummer, m.v.

Vi opbevarer eventuelle personoplysninger, sålænge opgaven er aktiv. Herefter slettes en del af oplysningerne.

E-mails opbevares sålænge opgaven eller kundeforholdet er aktivt, herefter slettes de løbende.

Vi indsamler ikke personfølsomme oplysninger.
Skulle der tilgå os oplysninger ved f.eks. forsikringsfotografering, som forsikringsselskabet har påført papierne som viser hvad opgaven går ud på, slettes disse når opgaven ikke længere er aktiv og udført, er oplysningerne påført en evt. faktura som betalings id og lign., opbevares disse i 5 år grundet gældende krav fra Skat

I vores fakturerings system til erhvervskunder vil der ydermere i nogle tilfælde findes oplysninger om kontaktpersoner og forskellige leveringsadresser.

Fakturabetaling sker via bankoverførsel til Sydbank, her står Sydbank for sikkerheden.

Betaling og faktureringsoplysninger opbevares 5 år grundet gældende krav fra Skat.

Opbevaring af negativer/digitale filer (billeder)

Fotograferings negativer/digitale filer billeder tænkes opbevaret, så længe det er os muligt.

Vi har ikke en fast tidshorisont for opbevaring af personoplysninger, herunder billeddata.

Opbevaringen sker så du efterfølgende kan bestille billeder fra opgaven, med mulighed for efterbestilling af billeder, udskiftning af uheldsramte billeder (brand/vandskade/mekanisk skade m.m.) samt af garantihensyn, samt af familiehistorisk hensyn.

Opbevaringen af digitale filer sker i lukket system, med angivelse af fotograferingsnummer og fornavn og efternavn.

Bestilling kan kun ske af fotograferingsbestilleren og efter aftale dennes familie.

Produktion af varer og tjenester

Produktion af varer til kunder foretages primært hos os selv.
Ved ekstern produktion med anvendelse af persondata (billeder/filer) overdrages alene relevante filer til denne produktion, mens øvrige persondata ikke overdrages.

Rettigheder

Som kunde giver vi dig, fuldstændig gennemsigtighed i hvilke persondata vi gemmer og hvordan vi opbevarer dem.
Du har ret til indsigt i de oplysninger vi har om dig og til at få urigtige oplysninger rettet.

Om Stjernefotos anvendelse af kundebilleder

Person/portræt kundebilleder anvendes aldrig uden en skriftlig tilladelse og alene til markedsføring af vores forretning, online og offline.
Dette direkte på egne materialer eller hos markedsførings samarbejdspartnere/leverandører og altid med angivelse af vores logo i materialet eller på billedet.
Vi henviser også til loven om copyright, der både beskytter bestiller og fremstiller af et billede.

Om Stjernefoto

Vi er en mindre virksomhed og derfor er strukturen relativ simpel.

Dataansvarlig: Lars Larsen

Databehandler: Lars Larsen & Cecilie Larsen